Rukun puasa Beserta Haditsnya

Rukun puasa Beserta Haditsnya

Agama

Rukun puasa Beserta Haditsnya   Pada waktu kita berpuasa, ada dua rukun yang harus diperhatikan, yaitu: 1) Niat, yaitu menyengaja untuk berpuasa Niiat puasa yaitu adanya suatu harapan didalam hati untuk menjalankan puasa semata-mata mengharap ridha Allah Swt, alasannya ialah menjalankan perintah-Nya. Semua puasa, tanpa adanya niat maka tidak sanggup dikatakan sebagai puasa. Untuk puasa

Asbanun Nuzul Surah Ad-Dhuha Berdasarkan Beberapa Riwayat Hadits

Asbanun Nuzul Surah Ad-Dhuha Berdasarkan Beberapa Riwayat Hadits

Agama

Asbanun Nuzul Surah Ad-Dhuha Berdasarkan Beberapa Riwayat Hadits   Surah Ad-Dluha yaitu surah yang ke 93 dari 114 surah dalam Al-Qur’an. Surah ini diturunkan di Mekkah atau dikenal dengan istilah surah Makkiyah. Allah swt., menurunkan surah ini degan lantaran dan maksud. Oleh lantaran ini lantaran dan maksud inilah, kami akan ungkap secara detail sebab-sebab tunrunnya

Surah Al-Kautsar, Terjemahan, Dan Asbabun Nuzul Serta Kandungan Surahnya

Surah Al-Kautsar, Terjemahan, Dan Asbabun Nuzul Serta Kandungan Surahnya

Agama

Surah Al-Kautsar, Terjemahan, Dan Asbabun Nuzul Serta Kandungan Surahnya Surah Al-Kautsar Ayat 1-3 إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ٢ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأبْتَرُ ٣ 1. Sesungguhnya Kami sudah mempersembahkan kepadamu nikmat yang banyak. 2. Maka dirikanlah shalat lantaran Tuhanmu dan berkorbanlah 3. Sesungguhnya orang-orang yang membenci engkau dialah yang terputus. Asbabun Nuzul Suarah

3 Adab Wanita Pergi Ke Masjid Untuk Salat Berjamaah

3 Adab Wanita Pergi Ke Masjid Untuk Salat Berjamaah

Agama

3 Adab Wanita Pergi Ke Masjid Untuk Salat Berjamaah Jika wanita keluar menuju masjid untuk shalat beramaah, haruslah memperhatikan adab-adab sebagai berikut: Pertama: Hendaknya menutup diri dengan pakaian dan hijab Aisyah r.a. berkata: “Adalah wanita melakukan shalat bersama Rasulullah Saw., kemudian mereka pulang sambil menyelimuti diri mereka dengan kain lebar mereka. Mereka tidak dikenali karena

Ketentuan Sahabat Dalam Meriwayatkan Hadits

Ketentuan Sahabat Dalam Meriwayatkan Hadits

Agama

Ketentuan Sahabat Dalam Meriwayatkan Hadits Ulumul Hadits Pada dasarnya Ulumul Hadis telah lahir sejak dimulainya periwayatan Hadis di dalam Islam, terutama setelah Rasul SAW wafat, ketika umat merasakan perlunya menghimpun hadis-hadis Rasul SAW dikarenakan adanya kekhawatiran hadis-hadis tersebut akan hilang atau lenyap. Para Sahabat mulai giat melakukan pencatatan dan periwayatan hadis. Mereka telah mulai mempergunakan

Tentang Malaikat Izrail

Tentang Malaikat Izrail

Agama

Tentang Malaikat Izrail Malaikat Izrail Izrail adalah Malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari empat malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil dalam ajaran Islam. Nama Izrail tidak pernah disebut dalam Al-Qur’an. Walau begitu ia selalu disebut dengan Malak al Mawt atau Malaikat Maut yang oleh sebagian kalangan diidentikkan sebagai Izrail. Wujud Izrail Malaikat Izrail

Wujud Malaikat Mikail

Wujud Malaikat Mikail

Agama

Wujud Malaikat Mikail Wujud Malaikat Mikail Dari kepala malaikat Mikail hingga kedua telapak kakinya berbulu Za’faron. Jika seluruh air di lautan dan sungai di muka bumi ini disiramkan di atas kepalanya, nescaya tidak setitikpun akan jatuh melimpah. Di atas setiap bulu-bulunya, terdapat sebanyak satu juta muka. Mulut Malikat Mikail Setiap muka malaikat Mikail ini pula

Malaikat Mikail Dan Tugasnya

Malaikat Mikail Dan Tugasnya

Agama

Malaikat Mikail Dan Tugasnya Malaikat Mikail Mikail adalah malaikat yang mengatur air, menurunkan hujan/petir, membagikan rezeki pada manusia, tumbuh-tumbuhan juga hewan-hewan dan lain-lain di muka bumi ini. Dikatakan setiap satu makhluk yang memerlukan rezeki untuk hidup di dunia ini akan diselia rezekinya oleh satu malaikat Karubiyyuun. Malaikat Mikail adalah salah satu di antara Pembesar Malaikat

Pengertian Aswaja Lengkap

Pengertian Aswaja Lengkap

Agama

Pengertian Aswaja Lengkap Arti Ahlussunah Wal Jama’ah Secara etimologi kata Ahlussunah Wal Jama’ah terdiri dari tiga kata, yaitu: Ahli (pengikut), sunnah (jalan, tempat berlalu, ajaran) dan jama’ah (Kumpul, kelompok). Dalam pandangan lain kata sunah terkadang disamakan dengan “Tharekat” (jalan, ajaran), walaupun secara prinsipil keduanya terdapat perbedaan. Sunnah biasanya lebih merujuk pada sesuatu yang dinukil dari